Dato for fraflytning
Du skal være fraflyttet lejemålet 14 dage før opsigelsesperiodens ophør.

Flytteopgørelse
Du vil modtage en flytteopgørelse senest 2 uger fra flyttesyn af lejligheden.

Aflæsning af vand og varme
Vi bestiller Techem til aflæsning af varme- og vandmålere.

Afmelding af tv
Foretages af lejer

Afmelding af el
Udlejer afmelder. Du skal IKKE foretage noget i den forbindelse. Hvis du framelder dig før lejemålets ophør, vil du blive opkrævet for den regning forsyningsselskabet fremsender i udlejers navn.

Flyttesyn
Her skal lejligheden være rengjort og tømt for alle effekter. Der skal foretages et flyttesyn, hvor både lejer og udlejer, eller en repræsentant for udlejer, er til stede for at gennemgå lejligheden. På baggrund af dette flyttesyn og eventuelle andre mellemværender afregnes depositum.

Aflevering af nøgler
Dette sker i forbindelse med flyttesynet.

Rengøring
Lejligheden skal afleveres grundig rengjort. Husk skabe, skuffer, hårde hvidevarer, bruseniche, toilet m.v.

Her kommer et skema, som lejere skal udfylde