Opsigelse

Opsigelse: Ved opsigelse af lejemål, har du en opsigelsesperiode på løbende måned plus tre måneder. Hvis du ønsker det, kan vi forsøge at genudleje lejligheden før den løbende måned plus 3 måneder. Det skal dog bemærkes, at du hæfter for huslejen i løbende måned plus opsigelsesperioden på 3 måneder, såfremt det ikke lykkes.

Opsigelsen skal være skriftligt og sendes per post eller du kan bruge nedenstående opsigelsesformular.

Såfremt lejekontrakten er underskrevet af to eller flere parter, skal opsigelsen være underskrevet af samtlige parter

Når vi har modtaget din opsigelse med din underskrift, vil du modtage en bekræftelse på din mail. Denne bekræftelse vil blandt andet indeholde dato og klokkeslæt for dit flyttesyn.

Lejer stiller lejemålet til udlejers disposition senest 14 dage før lejemålets afslutning, således istandsættelsen kan ske inden ophørsdagen.

Fremvisning af lejlighed: Du skal i opsigelsesperioden stille din lejlighed til rådighed for fremvisning i minimum 3 x 2 timer ugentlig på et tidspunkt, der egner sig for fremvisning af lejligheden.

Istandsættelse af lejligheden: Lejer må ikke selv istandsætte og male lejligheden. Istandsættelse af lejligheden udføres af vores sædvanlige håndværkere og malere.

Konto oplysninger