Gode råd til forebyggelse af skimmelsvamp

  • Luft ud – især i badeværelse, køkken og soveværelser
  • Tænd emhætten, når du laver mad
  • Luk døren til badeværelset og tænd ventilationen, når du er i bad.
  • Hæng ikke tøj til tørre i boligen
  • Hold udluftningsventiler i vinduer og ydervægge åbne.
  • Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter
  • Få selv små vandskader repareret hurtigt

Læs mere på www.skimmel.dk

Husorden

Affald

Affald skal anbringes i henhold til kommunens anvisninger. Der skelnes her mellem dagrenovation, storskrald, glasemballage og papiraffald.

Dagrenovation (naturligt forekommende affald fra husholdninger) anbringes i de på ejendommen opstillede affaldscontainere. Skarpe og stikkende genstande skal emballeres forsvarligt. Affaldet komprimeres rimeligt, så containerne ikke fyldes med luft, men med affald.

Storskrald, glasemballage og papiraffald skal lejeren selv sørge for at bortanskaffe.

Der må ikke henstilles affald i gården eller ved siden af de opstillede affaldscontainere.

Støj

Beboerne skal udvise hensyn i forbindelse med støjende adfærd og ordentligvis orientere omkringboende, før nødvendig støjende adfærd udfoldes.

Musik og anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere i hverdagene efter kl. 22.00 og i weekenden efter kl. 23.00.

Afbrænding af fyrværkeri er forbudt i lejlighederne og i opgangen. Udkastning af fyrværkeri må ikke finde sted fra vinduer, døre og altaner.

Renholdelse

For at bevare et rent og velholdt udseende af ejendommens fællesarealer, må der ikke efterlades cigaretskod, flasker og andet affald på ejendommens fællesarealer, og beboerne må i alle sammenhænge rydde op og gøre rent efter sig selv.

Ved indflytning sætter lejeren selv navn på postkassen.